Book

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
The following links should NOT be published directly as they generate new versions of our manual each time called. Instead, please download the version you need from here and upload it to your website or share it with students and teachers directly.

GeoGebra Manual

The official manual of GeoGebra.

Příručka
Kompatibilita
Objekty
Volné, závislé a pomocné objekty
Geometrické objekty
Body a vektory
Přímky a osy
Kuželosečky
Funkce
Křivky
Nerovnosti
Intervaly
Obecné objekty
Čísla a úhly
Texty
Pravdivostní hodnoty
Komplexní čísla
Seznamy
Matice
Aktivní prvky
Výběr objektů
Změna hodnoty
Pojmenování objektů
Animace
Stopy
Vlastnosti objektu
Štítky a popisky
Pokročilé vlastnosti
Pozice objektu
Podmíněná viditelnost
Dynamické barvy
LaTeX
Vrstvy
Skriptování
Nástroje
Nástroje
Přemístění
Nástroj Ukazovátko
Nástroj Zaznamenat do tabulky
Nástroj Otočení
Bod
Nástroj Nový bod
Nástroj Připojit / Oddělit bod
Nástroj Komplexní číslo
Nástroj Bod na objektu
Nástroj Průsečíky dvou objektů
Nástroj Střed
Přímka
Nástroj Přímka
Nástroj Úsečka daná dvěma body
Nástroj Úsečka dané délky z bodu
Nástroj Polopřímka
Nástroj Vektor z bodu
Nástroj Vektor daný dvěma body
Speciální přímka
Nástroj Lineární regrese
Nástroj Rovnoběžka
Nástroj Osa úhlu
Nástroj Kolmice
Nástroj Tečny z bodu
Nástroj Polára
Nástroj Osa úsečky
Nástroj Množina bodů
Mnohoúhelník
Nástroj Neměnný mnohoúhelník
Nástroj Lomená čára
Nástroj Pravidelný mnohoúhelník
Nástroj Mnohoúhelník
Kružnice & Oblouk
Nástroj Kružnice daná středem a poloměrem
Nástroj Kružnice daná třemi body
Nástroj Kružnice daná středem a bodem
Nástroj Kruhový oblouk procházející třemi body
Nástroj Kruhová výseč k oblouku třemi body
Nástroj Kružítko
Nástroj Kruhová výseč daná středem a dvěma body
Nástroj Polokružnice nad dvěma body
Nástroj Kruhový oblouk daný středem a dvěma body
Kuželosečka
Nástroj Elipsa
Nástroj Hyperbola
Nástroj Kuželosečka daná pěti body
Nástroj Parabola
Měření
Nástroj Vzdálenost
Nástroj Úhel
Nástroj Spád
Nástroj Obsah
Nástroj Úhel dané velikosti
Transformace
Nástroj Posunutí
Nástroj Osová souměrnost
Nástroj Středová souměrnost
Nástroj Otočení o úhel
Nástroj Kruhová inverze
Nástroj Stejnolehlost
Speciální objekty
Nástroj Vložit obrázek
Nástroj Nástroj pero
Nástroj Posuvník
Nástroj Vztah mezi dvěma objety
Nástroj Kontrola funkce
Nástroj Vložit text
Nástroj Zaškrtávací políčko pro zobrazení / skrytí objektu
Nástroj Vložit textové pole
Nástroj Vložit tlačítko
Všeobecné nástroje
Uživatelské nástroje
Nástroj Zobrazit / skrýt popis
Nástroj Zmenšit
Nástroj Zvětšit
Nástroj Zrušit objekt
Nástroj Pohybovat s nákresnou
Nástroj Zobrazit / skrýt objekt
Nástroj Kopírovat formát
CAS nástroje
Nástroj Derivace
Nástroj Vyhodnotit
Nástroj Rozšířit
Nástroj Faktor
Nástroj Integrál
Nástroj Zachovat vstup
Nástroj Numerický
Nástroj Vypočítat
Nástroj Substituce
Nástroje tabulky
Nástroj Analýza jedné proměnné
Nástroj Analýzy více proměnných
Nástroj Dvě proměnné regresní analýzy
Nástroj Součet hodnot buněk
Nástroj Najít maximální hodnotu v množině buněk
Nástroj Najít minimální hodnotu v množině buněk
Nástroj Průměr hodnot v množině buněk
Nástroj Vytvořit seznam
Nástroj Vytvořit seznam bodů
Nástroj Vytvořit matici
Nástroj Přidat hodnoty v souboru buněk
Nástroj Vytvořit tabulku
Příkazy
Příkazy
Geometrie (Příkazy)
Příkaz DeliciPomer
Příkaz Uhel
Příkaz OsaUhlu
Příkaz Oblouk
Příkaz Obsah
Příkaz Teziste
Příkaz KruhObloukUhlu
Příkaz KruhovaVysecDanaUhlem
Příkaz KruhOblouk3Body
Příkaz KruhVysec3Body
Příkaz NejblizsiBod
Příkaz Dvojpomer
Příkaz SmerovyVektor
Příkaz Vzdalenost
Příkaz Prusecik
Příkaz Delka
Příkaz Primka
Příkaz OsaUsecky
Příkaz MnozinaBodu
Příkaz Kolmice
Příkaz Obvod
Příkaz Bod
Příkaz BodV
Příkaz LomenaCara
Příkaz Mnohouhelnik
Příkaz Polomer
Příkaz Poloprimka
Příkaz PevnyMnohouhelnik
Příkaz Vysec
Příkaz Smernice
Příkaz Tecna
Příkaz Vrchol
Algebra (Příkazy)
Příkaz CelociselnyPodil
Příkaz Rozsirit
Příkaz Rozklad
Příkaz NSD
Příkaz NSN
Příkaz Maximum
Příkaz Minimum
Příkaz Mod
Příkaz PrvociselnyRozklad
Příkaz Zjednodusit
Text (Příkazy)
Příkaz ZlomekText
Příkaz LaTeX
Příkaz ZnakNaUnicode
Příkaz Poradovy
Příkaz OtocitText
Příkaz TextovaTabulka
Příkaz Text
Příkaz TextNaUnicode
Příkaz UnicodeNaZnak
Příkaz UnicodeNaText
Příkaz SvislyText
Logický (Příkazy)
Příkaz CountIf
Příkaz JeDefinovan
Příkaz Kdyz
Příkaz JeVOblasti
Příkaz JeCele
Příkaz NechejJestli
Příkaz Vztah
Funkce & Počet (Příkazy)
Příkaz Asymptota
Příkaz Koeficienty
Příkaz UplnyCtverec
Příkaz KomplexniKoren
Příkaz Krivost
Příkaz VektorKrivosti
Příkaz Krivka
Příkaz Stupen
Příkaz Jmenovatel
Příkaz Derivace
Příkaz Extrem
Příkaz Cinitele
Příkaz Funkce
Příkaz ImplicitniKrivka
Příkaz Integral
Příkaz IntegralMezi
Příkaz Iterace
Příkaz SeznamIterace
Příkaz LevySoucet
Příkaz Limita
Příkaz LimitaZprava
Příkaz LimitaZleva
Příkaz DolniSoucet
Příkaz Citatel
Příkaz OskulacniKruznice
Příkaz ParcialniZlomky
Příkaz ParametrCesty
Příkaz Mnohoclen
Příkaz SoucetObdelniku
Příkaz NulovyBod
Příkaz SeznamNulovychBodu
Příkaz Koreny
Příkaz VyresitODE
Příkaz TaylorovaRada
Příkaz LichobeznikovySoucet
Příkaz InflexniBod
Příkaz HorniSoucet
Kužel (Příkazy)
Příkaz Osy
Příkaz Kruznice
Příkaz Kuzelosecka
Příkaz PrumerVeSmeru
Příkaz RidiciPrimka
Příkaz Excentricita
Příkaz Elipsa
Příkaz LinearniExcentricita
Příkaz HlavniOsa
Příkaz DelkaHlavniPoloosy
Příkaz Ohnisko
Příkaz Hyperbola
Příkaz KruzniceVepsana
Příkaz Parabola
Příkaz Parametr
Příkaz Polara
Příkaz VedlejsiOsa
Příkaz DelkaVedlejsiPoloosy
Příkaz Polokruznice
Seznam (Příkazy)
Příkaz Pripojit
Příkaz Prvek
Příkaz Prvni
Příkaz IndexPrvku
Příkaz Vlozit
Příkaz Prunik
Příkaz Spoj
Příkaz Posledni
Příkaz SeznamBodu
Příkaz Soucin
Příkaz NahodnyPrvek
Příkaz OdstranitNedefinovane
Příkaz Obratit
Příkaz VybranyPrvek
Příkaz VybranyIndex
Příkaz Posloupnost
Příkaz Tridit
Příkaz Vyber
Příkaz PrumerovanePoradi
Příkaz Sjednoceni
Příkaz Unikatni
Příkaz Zip
Vektor & Matice (Příkazy)
Příkaz PouzitiMatice
Příkaz Determinant
Příkaz Jednotkova
Příkaz Invertovat
Příkaz NormalovyVektor
Příkaz SchodovityTvar
Příkaz Transponovat
Příkaz JednotkovyNormVektor
Příkaz JednotkovyVektor
Příkaz Vektor
Transformace (Příkazy)
Příkaz Stejnolehlost
Příkaz Soumernost
Příkaz Rotace
Příkaz Zkoseni
Příkaz Roztazeni
Příkaz Posun
Graf (Příkazy)
Příkaz SloupcovyGraf
Příkaz ObdelnikovyDiagram
Příkaz BodovyGraf
Příkaz FrekvencniPolygon
Příkaz Histogram
Příkaz HistogramVpravo
Příkaz NormalniKvantilovyDiagram
Příkaz ZbytkovyDiagram
Statistiky (Příkazy)
Příkaz AnalyzaRozptylu
Příkaz Tridy
Příkaz KorelacniKoeficient
Příkaz Kovariance
Příkaz RegreseFunkce
Příkaz RegreseExponencialni
Příkaz RegreseRustu
Příkaz RegreseX
Příkaz Regrese
Příkaz RegreseLogaritmicka
Příkaz RegreseLogisticka
Příkaz RegresePolynomialni
Příkaz RegreseMocninna
Příkaz RegreseSin
Příkaz Cetnost
Příkaz FrekvencniTabulka
Příkaz GeometrickyPrumer
Příkaz HarmonickyPrumer
Příkaz Prumer
Příkaz PrumerX
Příkaz PrumerY
Příkaz Median
Příkaz Modus
Příkaz Percentil
Příkaz Q1
Příkaz Q3
Příkaz R2
Příkaz EfektivniHodnota
Příkaz SO
Příkaz SOX
Příkaz SOY
Příkaz Sxx
Příkaz Sxy
Příkaz Syy
Příkaz NahodnyVyber
Příkaz VyberovaSO
Příkaz VyberovaSOX
Příkaz VyberovaSOY
Příkaz VyberovyRozptyl
Příkaz Promichat
Příkaz SigmaXX
Příkaz SigmaXY
Příkaz SigmaYY
Příkaz Spearman
Příkaz Suma
Příkaz SoucetKvadratickeChyby
Příkaz T2StredniOdhad
Příkaz TStredniOdhad
Příkaz TTest
Příkaz TTest2
Příkaz TTestParovat
Příkaz Rozptyl
Pravděpodobnost (Příkazy)
Příkaz Bernoulli
Příkaz KombinacniCislo
Příkaz Binomicke
Příkaz Cauchy
Příkaz Chi2
Příkaz Erlang
Příkaz Exponencialni
Příkaz FRozdeleni
Příkaz Gama
Příkaz HyperGeometricke
Příkaz InverzniBinomicke
Příkaz InverzniCauchy
Příkaz InverzniChi2
Příkaz InverzniExponecialni
Příkaz InverzniFRozdeleni
Příkaz InverzniGama
Příkaz InverzniHyperGeometricke
Příkaz InverzniNormalni
Příkaz InverzniPascal
Příkaz InverzniPoisson
Příkaz InverzniTRozdeleni
Příkaz InverzniWeibull
Příkaz InverzniZipf
Příkaz LogNormalni
Příkaz Logisticke
Příkaz NormalniRozdeleni
Příkaz Pascal
Příkaz Poisson
Příkaz NahodneMezi
Příkaz NahodneBinomicke
Příkaz NahodneNormalni
Příkaz NahodnePoissonovo
Příkaz NahodneUniformni
Příkaz TRozdeleni
Příkaz Trojuhelnikove
Příkaz Uniformni
Příkaz Weibull
Příkaz Zipf
Tabulkový procesor (Příkazy)
Příkaz Bunka
Příkaz OblastBunek
Příkaz Sloupec
Příkaz NazevSloupce
Příkaz NaplnitBunky
Příkaz NaplnitSloupec
Příkaz NaplnitRadek
Příkaz Radek
Skriptování (Příkazy)
Příkaz Tlacitko
Příkaz ZaskrtavaciPolicko
Příkaz KopirovatVolnyObjekt
Příkaz Smazat
Příkaz Vykonat
Příkaz ZiskatCas
Příkaz SkrytVrstvu
Příkaz PosunoutNahled
Příkaz PrelozitNaFunkci
Příkaz PrelozitNaCislo
Příkaz PrehratZvuk
Příkaz Prejmenovat
Příkaz VybratObjekty
Příkaz NastavitAktivniNahled
Příkaz NastavitPomerOs
Příkaz NastavitBarvuPozadi
Příkaz NastavitPopisek
Příkaz NastavitBarvu
Příkaz NastavitPodminkuZobrazeni
Příkaz NastavitSouradnice
Příkaz NastavitDynamickeBarvy
Příkaz NastavitVypln
Příkaz Upevnit
Příkaz NastavitRezimPopisku
Příkaz NastavitVrstvu
Příkaz NastavitStylCary
Příkaz NastavitTloustkuCary
Příkaz NastavitVelikostBodu
Příkaz NastavitStylBodu
Příkaz NastavitRezimTooltip
Příkaz NastavitHodnotu
Příkaz NastavitViditelnostVOkne
Příkaz ZobrazitPopis
Příkaz ZobrazitVrstvu
Příkaz Posuvnik
Příkaz StartAnimace
Příkaz TextovePole
Příkaz AktualizaceKonstrukce
Příkaz Zvetsit
Příkaz Zmensit
Diskrétní matematika (Příkazy)
Příkaz KonvexniObal
Příkaz DelaunayTriangulace
Příkaz Obal
Příkaz MinimalniKostra
Příkaz NejkratsiVzdalenost
Příkaz ObchodniCestujici
Příkaz Voronoi
GeoGebra (Příkazy)
Příkaz KrokNaOseX
Příkaz KrokNaOseY
Příkaz KonstrukcniKrok
Příkaz RohovyBod
Příkaz DynamickeSouradnice
Příkaz Nazev
Příkaz Objekt
Příkaz AnimovanyGraf
Příkaz IkonaNastroje
Příkaz Maximalizovat
Příkaz Minimalizovat
CAS Specifický příkaz
Příkaz CFaktor
Příkaz CReseni
Příkaz CVyresit
Příkaz SpolecnyJmenovatel
Příkaz VektorovySoucin
Příkaz Rozmer
Příkaz Deleni
Příkaz Delitele
Příkaz SeznamDelitelu
Příkaz SoucetDelitelu
Příkaz SkalarniSoucin
Příkaz ImplicitniDerivace
Příkaz JePrvocislo
Příkaz LevaStrana
Příkaz Hodnost
Příkaz SmiseneCislo
Příkaz NIntegral
Příkaz NReseni
Příkaz NVyresit
Příkaz NasledujiciPrvocislo
Příkaz Vycislit
Příkaz PredchoziPrvocislo
Příkaz NahodnyPolynom
Příkaz Zlomek
Příkaz PravaStrana
Příkaz Reseni
Příkaz Vyresit
Příkaz Substituce
Příkaz Komplexni
Příkaz ExponencialniTvar
Příkaz NaBod
Příkaz GoniometrickyTvar
Příkaz nPr
Příkaz PrunikOblasti
Předdefinované funkce a operátory
Příkaz Imaginarni
Příkaz RealnaCast
Uživatelské rozhraní
Náhledy
Grafický pohled
Přizpůsobení grafických náhledů
Algebraické okno
Tabulka
CAS pohled
Nástroj Pravděpodobnostní kalkulačka
Zápis konstrukce
Vstupní pole
Menu lišty
Nástrojová lišta
Navigační panel
Menu Soubor
Menu Úpravy
Menu Zobrazit
Perspektivy
Menu Nastavení
Menu Nástroje
Menu Okno
Nápověda
Kontextové menu
Vlastní nastavení
Dialog Export grafického pohledu jako obrázek
Dialog Export pracovního listu jako webová stránka
Dialog Vlastnosti
Dialog předefinovat
Dialog tvorby nástroje
Klávesové zkratky
Dialog Nastavení
Virtuální klávesnice
Dialog pro správu nástrojů
Přístupnost
Publikování
Vytvořit obrázky z grafických náhledů
Nahrát do GeoGebraTube
Exportovat jako HTML stránku
Vložení do CMS, VLE (Moodle) a Wiki
Export do LaTeX (PGF, PSTricks)
Možnosti tisku
© 2021 International GeoGebra Institute