Příkaz Minimum

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Minimum( <Číslo>, <Číslo> )
Poskytne menší ze dvou daných čísel a a b.
Příklad:
Min[12, 15] odpoví 12.
Minimum( <Seznam> )
Poskytne nejmenší z čísel v Seznamu.
Příklad:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] odpoví -23.
Poznámka: Pokud se zadání skládá z nečíselných objektů, potom příkaz Minimum[] bere v úvahu čísla přiřazená těmto objektům. Například, příkaz Minimum[Seznam úseček] sdělí délku nejkratší úsečky v Seznamu.
Minimum( <Interval> )
Sdělí dolní hranici intervalu, např. Min[2 < x < 3] odpoví 2. Platí stejně pro uzavřené i otevřené intervaly.
Minimum( <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Spočítá (numericky) minimum funkce v daném intervalu. Funkce by měla mít v intervalu pouze jedno minimum.
Poznámka: Viz též Příkaz Extrem a Nástroj Kontrola funkce.

CAS pohled

Min( <Seznam> )
Poskytne nejmenší z čísel v Seznamu.
Příklad:
Min[{-2, 12, -23, 17, 15}] odpoví -23.
Min( <Číslo>, <Číslo> )
Poskytne menší ze dvou daných čísel a a b.
Příklad:
Min[12, 15] odpoví 12.
© 2022 International GeoGebra Institute