Příkaz Maximum

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Maximum( <Číslo a>, <Číslo b> )
Výsledkem je větší ze dvou daných čísel a a b.
Příklad: Maximum[12, 15] dává výsledek 15.
Maximum( <Seznam> )
Výsledkem je největší z čísel v daném seznamu.
Příklad: Maximum[{-2, 12, -23, 17, 15}] dává výsledek 17.
Poznámka: Pokud jsou vstupem příkazu nečíselné objekty, pracuje příkaz Maximum s čísly, která jsou přiřazena k těmto objektům. Např. výsledkem příkazu 'Maximum[{seznam úseček}]' je délka nejdelší úsečky.
Maximum( <Interval> )
Výsledkem je horní mez intervalu.
Příklad: Výsledkem Maximum[2<x<3] je 3. Výsledek je stejný pro otevřený i uzavřený interval.
Maximum( <Funkce>, <Počáteční hodnota x>, <Koncová hodnota x> )
Výstupem je bod – maximum funkce na daném intervalu. Funkce by měla mít pouze jedno maximum na daném intervalu.
Poznámka: Viz také příkaz Extrem a nástroj Tool Function Inspector.gif Kontrola funkce.


CAS pohled

Maximum( <Číslo a>, <Číslo b> )

Výsledkem je větší ze dvou daných čísel a a b.

Příklad: Maximum[12, 15] dává výsledek 15.
Max( <Seznam> )
Výsledkem je největší z čísel v daném seznamu.
Příklad: Maximum[{-2, 12, -23, 17, 15}] dává výsledek 17.Poznámka: Anglická verze: Max
© 2022 International GeoGebra Institute