Příkaz Posloupnost

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Posloupnost( <Výraz>, <Proměnná>, <Počáteční hodnota>, <Koncová hodnota> )
Vytvoří seznam objektů definovaných zadaným výrazem a zadanou proměnnou. Interval pro hodnoty proměnné je určen počáteční a koncovou hodnotou.
Příklad:
L =Posloupnost[(2, i), i, 1, 5] vytvoří seznam bodů, jejichž y-ové souřadnice jsou z intervalu od 1 do 5: L = {(2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5)}.
Posloupnost( <Výraz>, <Proměnná>, <Počáteční hodnota>, <Koncová hodnota>, <Krok> )
Vytvoří seznam objektů definovaných zadaným výrazem a zadanou proměnnou. Interval pro hodnoty proměnné je určen počáteční hodnotou, koncovou hodnotou a zadaným krokem.
Příklad:
L = Posloupnost[(2, i), i, 1, 3, 0.5] vytvoří seznam bodů, jejichž y-ové souřadnice jsou vybrány z intervalu od 1 do 3 s krokem 0.5: L = {(2, 1), (2, 1.5), (2, 2), (2, 2.5), (2, 3)}.
Poznámka: Protože jsou hodnoty a a b aktivní prvky, je také možno použít Nástroj_Posuvník pro jejich zadání.
Posloupnost( <Koncová hodnota> )
Vytvoří seznam čísel od 1 do zadané koncové hodnoty, tj. {1, 2, ..., <Koncová hodnota>}.
Příklad:
L = 2^Posloupnost[4] vytvoří seznam {2, 4, 8, 16}.
Poznámka: Pro více informací o operacích se seznamy viz Seznamy.

CAS pohled

Posloupnost( <Výraz>, <Proměnná>, <Počáteční hodnota>, <Koncová hodnota> )
Vytvoří seznam objektů definovaných zadaným výrazem a zadanou proměnnou. Interval pro hodnoty proměnné je určen počáteční a koncovou hodnotou.
Příklad:
Posloupnost[x^i, i, 1, 10] vytvoří posloupnost {x, x², x³, x⁴, x⁵, x⁶, x⁷, x⁸, x⁹, x¹⁰}.
Posloupnost( <Výraz>, <Proměnná>, <Počáteční hodnota>, <Koncová hodnota>, <Krok> )
Vytvoří seznam objektů definovaných zadaným výrazem a zadanou proměnnou. Interval pro hodnoty proměnné je určen počáteční hodnotou, koncovou hodnotou a zadaným krokem.
Příklad:
Posloupnost[x^i, i, 1, 10, 2] vytvoří posloupnost {x, x³, x⁵, x⁷, x⁹}.
Posloupnost( <Koncová hodnota> )
Vytvoří seznam čísel od 1 do zadané koncové hodnoty, tj. {1, 2, ..., <Koncová hodnota>}.
Příklad:
Posloupnost[5] vytvoří posloupnost {1, 2, 3, 4, 5}.
© 2021 International GeoGebra Institute