Příkaz LogNormalni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
LogNormalni( <Průměr μ>, <Standardní odchylka σ>, x )
Vytvoří funkci hustoty pravděpodobnosti logaritmicko-normálního rozdělení s parametry μ a σ.
LogNormalni( <Průměr μ>, <Standardní odchylka σ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Pokud má pravdivostní hodnota Kumulativní hodnotu true, vytvoří příkaz distribiční funkci log-normálního rozdělení, jinak vytvoří funkci hustoty pravděpodobnosti.
LogNormalni( <Průměr μ>, <Standardní odchylka σ>, <Hodnota proměnné v> )
Vypočte hodnotu distribuční funkce log-normálního rozdělení ve v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s log-normálním rozdělením s parametry μ a σ.
Poznámka: Výsledkem je pravděpodobnost pro danou hodnotu xové souřadnice (nebo plocha pod křivkou distribuční funkce log-normálního rozdělení nalevo od dané xové souřadnice).

CAS pohled

V CAS pohledu je podporována pouze následující syntaxe:

LogNormalni( <Průměr μ>, <Standardní odchylka σ>, <Hodnota proměnné v> )
Vypočte hodnotu distribuční funkce log-normálního rozdělení ve v, tj. pravděpodobnost P(X≤v), kde X je náhodná veličina s log-normálním rozdělením s parametry μ a σ.Poznámka: Anglická verze: LogNormal
© 2022 International GeoGebra Institute