Čísla a úhly

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Čísla

Čísla lze vytvořit pomocí Vstupního pole, kam stačí pouze vložit nějaké číslo (např. 3). GeoGebra pak tomuto číslu automaticky přiřadí malé písmeno jako název objektu. Pokud je třeba číslu přiřadit vlastní název, stačí do vstupního pole zadat požadovaný název následovaný rovnítkem a číslem (např. desetinné číslo r lze vytvořit zadáním r=3.52).

Poznámka: V úhlech i číslech je v GeoGebře užívána desetinná tečka (.).

Ve výrazech a výpočtech lze využívat konstanty π a Eulerova čísla e. Vložit do vstupního pole je lze buď z rozbalovací nabídky, která se zobrazí po stisknutí malého tlačítka na konci vstupního pole, nebo pomocí klávesových zkratek.

Poznámka: Dokud není 'e' použito jako název nějakého existujícího objektu, bude ho po zadání do nového výrazu GeoGebra považovat za Eulerovo číslo.


Úhly

Úhly lze zadávat ve stupních (°) nebo v radiánech (rad). Pro zadávání v radiánech je užitečná konstanta π, kterou lze rovněž zadat jako 'pi'.

Poznámka: Symbol stupně (°) nebo symbol pi (π) lze zadat pomocí následujících klávesových zkratek:
  • Alt + O (Mac OS: Ctrl + O) pro symbol stupně °;
  • Alt + P (Mac OS: Ctrl + P) pro symbol 'pi' π.
Příklad: Úhel α lze zadat ve stupních (např. α = 60°) nebo v radiánech (např. α = pi/3).


Poznámka: Geogebra provádí interně veškeré výpočty s úhly v radiánech. Symbol stupně (°) je pak interpretován pouze jako konstanta π/180 použitá k převodu stupňů na radiány.
Příklad:
  • Pokud je definováno číslo a=30, pak zadání α = a° převede číslo a na úhel α = 30° beze změny jeho hodnoty.
  • Pokud do vstupního pole zadáme b = α / °, bude úhel α převeden zpět na číslo b=30 beze změny jeho hodnoty.


Poznámka: Pro závislé úhly lze v dialogu Vlastnosti na záložce Základní určit, zda může nebo nemůže být úhel nekonvexní.


Volná čísla a úhly

Volná čísla a úhly mohou být v Grafickém pohledu zobrazena jako posuvníky (viz nástroj Tool Slider.gif Posuvník). Pomocí klávesových šipek lze měnit hodnotu čísla nebo úhlu také v Algebraickém okně (viz kapitola Manuální animace).


Omezení hodnoty na interval

Hodnota volného čísla nebo úhlu může být omezena na interval <min, max> a to na záložce Posuvník dialogu Vlastnosti (viz také nástroj Tool Slider.gif Posuvník).Poznámka: Originální anglická verze manuálu: Numbers and Angles.
© 2022 International GeoGebra Institute