Intervaly

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Interval je soubor čísel mezi horní a dolní hranicí. Pro vytvoření intervalu napíšeme např. 2 < x < 3 do Input Bar. Interval v předchozím případě je otevřený. Můžeme také definovat uzavřené (2 ≤ x ≤ 3) a polouzavřené (2 ≤ x < 3) intervaly.

Poznámka: Viz také Boolean values.

Pro určení zda číslo c patří do intervalu r napíšeme r(c) do Vstupního pole, výsledkem bude pravdivostní hodnota. Zobecněním intervalů jsou Inequalities.

Příkazy pro intervaly

  • Použitím příkazu Min, Max, Midpoint pro interval s dolní hranicí a a s horní hranicí b dostaneme a, b a \frac{a+b}2 v daném pořadí. Výsledek nezávisí na otevřenosti, uzavřenosti nebo polouzavřenosti intervalu.
  • Použitím příkazu Point dostaneme pohyblivý point, jehož x-ová souřadníce náleží intervalu a y-ová souřadnice je 0.
  • Použitím příkazu PointIn dostaneme pohyblivý bod, jehož x-ová souřadníce náleží intervalu a y-ová souřadnice může být libovolně měněna.
© 2022 International GeoGebra Institute