Příkaz Krivka

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Krivka( <Výraz k1>, <Výraz k2>, <Parametr proměnné t>, <Počáteční hodnota a>, <Koncová hodnota b> )
Vytvoří kartézskou parametrickou křivku. Body této křivky mají x-ové souřadnice popsány funkcí k1 proměnné t, y-ové souřadnice bodů křivky jsou popsány funkcí k2 proměnné t. Křivka je tedy popsána bodovou funkcí [k1(t) , k2(t)]. Reálný parametr (proměnná) t nabývá hodnot z intervalu [a, b].
Příklad: Příkaz k = Krivka[2 cos(t), 2 sin(t), t, 0, 2 pi] vytvoří křivku s názvem k a parametrem t, což bude kružnice s poloměrem 2 a středem v počátku soustavy souřadnic.
Poznámka: Číslo b musí být větší nebo rovno číslu a a obě musí být konečná.
Poznámka: Proměnná x není dovolena jako parametr křivky.

Další detaily viz Křivky.


Poznámka: Curve Command
© 2022 International GeoGebra Institute