Příkaz KruhovaVysecDanaUhlem

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
KruhovaVysecDanaUhlem( <Střed S>, <Bod A>, <Bod B> )
Vytvoří kruhovou výseč se středem S, s počátečním bodem příslušného kruhového oblouku A a s koncovým bodem kruhového oblouku na polopřímce SB.
Poznámka:
  • Bod B nemusí ležet přímo na kruhovém oblouku vytvářené výseče.
  • Výseč je vždy vytvořena tak, aby středový úhel ASB byl orientovaný kladně (proti směru otáčení hodinových ručiček).
  • Viz také nástroj Tool Circle Sector Center 2Points.gif Kruhová výseč daná středem a dvěma body.© 2022 International GeoGebra Institute