Vytvořit obrázky z grafických náhledů

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Obrázek Grafického pohledu lze buď uložit do souboru nebo zkopírovat do systémové schránky.

Uložení souboru

Poznámka: Pokud nejsou definovány body Export_1 a Export_2, bude do souboru uložen náhled celého Grafického pohledu (viz níže).

Pokud konstrukce, jejíž obrázek chcete uložit, nezabírá celou viditelnou plochu Grafického pohledu, lze…

  • … použít nástroje Tool Move Graphics View.gif Pohybovat s nákresnou, Tool Zoom In.gif Zvětšit a/nebo Tool Zoom Out.gif Zmenšit k umístění konstrukce do levého horního rohu Grafického pohledu. Poté lze upravit velikost okna GeoGebry tažením myší za jeden z jeho rohů.
  • … využít výběrového obdélníku k označení té části Grafického pohledu, která má být exportována a uložena jako obrázek.
  • … vytvořit body Export_1 a Export_2, které budou využity jako úhlopříčně protější vrcholy exportního obdélníku.
Poznámka: Body Export_1 a Export_2 musí být ve viditelné části Grafického pohledu.

V nabídce Soubor vyberte položku Export a dále Image-x-generic.png Grafický pohled jako obrázek (png, eps)… . V dialogovém okně, které se otevře, lze určit formát, měřítko (v centimetrech) a rozlišení (v dpi) výstupního obrázkového souboru.

Poznámka:
  • Skutečná velikost exportovaného obrázku je zobrazena v dolní části dialogového okna nad tlačítky, a to v centimetrech i pixelech.
  • Dialogové okno Export grafického pohledu jako obrázek lze otevřít také klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+P.

Podrobnější informace o různých formátech exportovaných obrázků lze nalézt v části Export grafického pohledu jako obrázek.


Zkopírování Grafického pohledu do systémové schránky

Ke zkopírování Grafického pohledu do systémové schránky počítače lze využít dva postupy:

  • V nabídce Soubor vyberte položku Export a dále Menu Copy.png Kopírovat nákresnu do schránky.
  • V dialogovém okně Export grafického pohledu jako obrázek (menu Soubor – Export – Image-x-generic.png Grafický pohled jako obrázek (png, eps)…) stiskněte tlačítko Schránka.

Tato funkce zkopíruje snímek Grafického pohledu do systémové schránky jako obrázek PNG (viz formát PNG). Tento obrázek může být vložen do jiných dokumentů (např. v textovém editoru).

Poznámka: Aby byl obrázek konstrukce vyexportován v určitém měřítku (cm), použijte položku Image-x-generic.png Grafický pohled jako obrázek (png, eps)… v nabídce Soubor – Export.Poznámka: Originální anglická verze: Creating Pictures of the Graphics View.
© 2021 International GeoGebra Institute