Výběr objektů

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Vybráním objektu se rozumí jeho označení myší (tj. kliknutí levým tlačítkem myši na daný objekt) a to po zvolení nástroje Tool Move.gifUkazovátko.

Pokud chcete označit několik objektů najednou, lze to provést pomocí „výběrového obdélníku“: Zvolte nástroj Tool Move.gifUkazovátko a klikněte levým tlačítkem myši na to místo nákresny, ve kterém má být jeden vrchol výběrového obdélníku. Držte levé tlačítko myši stisknuté a přesuňte ukazatel do polohy úhlopříčně protějšího vrcholu požadovaného výběrového obdélníku. Po uvolnění tlačítka myši budou vybrány všechny objekty, které jsou celé uvnitř výběrového obdélníku.

Poznámka: Při stisknuté klávese Ctrl (MacOS: Cmd) lze myší postupně vybírat různé objekty, které pak zůstanou všechny vybrány.Poznámka: Originální anglická verze: Selecting objects.
© 2022 International GeoGebra Institute