Příkaz Kdyz

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Kdyz( <Podmínka>, <Pak> )
Pokud je splněna <Podmínka> (má pravdivostní hodnotu true), vytvoří příkaz kopii objektu <Pak>, v opačném případě (<Podmínka> má pravdivostní hodnotu false) vznikne nedefinovaný objekt.
Kdyz( <Podmínka>, <Pak>, <Jinak> )
Pokud je splněna <Podmínka> (má pravdivostní hodnotu true), vytvoří příkaz kopii objektu <Pak>; pokud <Podmínka> není splněna (má pravdivostní hodnotu false), vytvoří příkaz kopii objektu <Jinak>.
Varování Varování: Oba objekty musí být stejného typu.
Poznámka: Více o pravdivostních hodnotách v sekci Pravdivostní hodnoty.


Podmíněné funkce

Příkaz Kdyz může být využit pro vytvoření podmíněných funkcí. Takové funkce pak mohou být užity jako argumenty jakéhokoliv příkazu, který funkci jako argument akceptuje, jako např. Derivace, Integrál a Průsečík.

Příklad:
  • f(x) = Kdyz[x < 3, sin(x), x^2] vytvoří funkci, která je rovna sin(x) pro x < 3 a x2 pro x ≥ 3.
  • f(x) = Kdyz[x < 3 ∧ x>0, x^3] vytvoří funkci, která je rovna x3 pro x mezi 0 a 3, ale není definována pro x ≥ 3 nebo x ≤ 0.
Poznámka: Podrobněji o symbolech, které lze užít v podmínkových výrazech, v sekci Pravdivostní hodnoty.
Poznámka: Derivací funkce definované jako Kdyz[podmínka, f(x), g(x)] je funkce Kdyz[podmínka, f'(x), g'(x)]. Příkaz neprovádí výpočty limit ani jinak neošetřuje chování funkce v problematických bodech.


Příkaz Kdyz ve skriptování

V mnoha programovacích jazycích má když význam „když je splněna podmínka, udělej něco; jinak udělej něco jiného“. V GeoGebře nejsou argumenty Kdyz příkazy, ale hodnoty, z nichž jedna se se stane výslednou hodnotou příkazu Kdyz. Proto chcete-li nastavit hodnotu b na 2 pokud je a > 2, správný způsob je NastavitHodnotu[b,Kdyz[a>2,2,b]]. Opačný způsob propojení NastavitHodnotu a Kdyz je nesprávný.

Poznámka: Viz příkaz NastavitHodnotu.
Poznámka: Anglická verze: If
© 2022 International GeoGebra Institute