Vrstvy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Poznámka: Vrstvy jsou v GeoGebře využívány k rozlišení, který objekt se má vybrat nebo přetáhnout myší, pokud uživatel klikne na více objektů zároveň.

V základním nastavení jsou všechny objekty vykreslovány ve vrstvě 0, což je vlastně pozadí grafického pohledu. Celkem je k dispozici 10 vrstev (s čísly 0 až 9). Vrstvy s vyššími čísly jsou vykreslovány nad vrstvami s nižšími čísly.

Na záložce Pro pokročilé v dialogu Vlastnosti lze změnit vrstvu vybraného objektu (k dispozici jsou vrstvy 0 až 9). Jakmile je změněna vrstva alespoň jednoho objektu tak, že to již není vrstva 0 (ale je to např. vrstva 3), jsou všechny nově vytvářené objekty kresleny do vrstvy s nejvyšším číslem, které se u vyskytuje u kteréhokoliv objektu v dokumentu.

Poznámka: Všechny objekty ve stejné vrstvě jako označený objekt lze vybrat volbou položky Vybrat aktuální vrstvu (klávesová zkratka Ctrl + L) z menu Úpravy. Tato položka v menu je dostupná pouze pokud jsou všechny aktuálně vybrané objekty ve stejné vrstvě.

Další možnosti využití vrstev

  • Při exportu do SVG jsou objety seskupeny podle vrstev.
  • Vrstvy mohou být ovládány s využitím rozhraní JavaScriptu pro aplety Geogebry.
© 2022 International GeoGebra Institute