Exportovat jako HTML stránku

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Chceme-li v našem počítači vytvořit html soubor, vybereme záložku Export-html.pngExportovat jako pracovní list.

 • V horní části okna export můžeme zadat Název, Autora a Datum našeho Dynamického pracovního listu.
 • Záložka Obecné umožňuje přidat text nad a pod dynamickou konstrukci (např. popis konstrukce a úkoly).
 • Záložka Pro pokročilé umožňuje měnit funkčnost dynamické konstrukce (např. zobrazit ikonu pro resetování konstrukce, poklepáním na nákresnu otevřít okno aplikace GeoGebra a vlastnosti vyhledávače) a modifikovat uživatelské rozhraní zobrazované v interaktivním appletu (např. ukázat Toolbar, měnit výšku a šířku, povolit uložení a tisk, a další).
Poznámka: Pokud je velikost našeho appletu příliš velká a nevejde se na obrazovku našeho počítače se standardním rozlišením (1024 x 768), můžeme změnit jeho velikost před exportováním jako Dynamický pracovní list.

Exportovaný soubor HTML (např. kružnice.html) může být prohlížena pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče (např. Mozilla, Internet Explorer, Safari). Chceme-li, aby dynamická konstrukce fungovala, musíme mít na počítači nainstalovanou Javu. Chceme-li používat Dynamický pracovní list ve školní počítačové síti, musíme požádat síťového administrátora, aby na počítače nainstaloval Javu. Ujistěme se, že instalovaná Java obsahuje zásuvné moduly pro vyhledávač.

Poznámka:
 • Text Dynamických pracovních listů můžeme editovat pomocí mnoha textových procesorů (např. FrontPage, OpenOffice Writer) otevřením exportovaného souboru HTML. Applet Dynamický pracovní list můžeme také editovat otevřením souboru GGB v GeoGebře a jeho následným uložením pod stejným názvem.
 • Pro další informace o exportování appletů GeoGebra do těchto online systémů viz. Embedding to CMS, VLE (Moodle) and Wiki]].

Pokročilá nastavení

Závislost:

 • Povolit přetahování popisků: Výběr této vlastnosti umožní přetahovat popisky bodů a objektů.
 • Zobrazit ikonu pro resetování konstrukce: Ikona pro resetování konstrukce se zobrazuje v pravém horním rohu interaktivního appletu a umožňuje studentům resetovat interaktivní FIGURE do původního stavu.
 • Okno aplikace můžete otevřít dvojitým kliknutím na nákresnu: Umožňuje dvojitým kliknutím na interaktivní applet otevřít plně funkční okno GeoGebry.
 • Tlačítko otvírající aplikační okno s konstrukcí: Zobrazí se tlačítko k otevření appletu v plně funkčním oknu GeoGebra.
 • Použít prohlížeč pro JavaScript : Skriptování JavaScipt je povoleno. Toto umožňuje našemu prohlížeči správně zobrazit konstrukci.

Uživatelské rozhraní:

 • Zobrazit panel nástrojů: Panel nástrojů se zobrazí v interaktivním appletu.
 • Povolit uložení, tisk & zrušení: Je umožněno poskytovat vlastnosti pro uložení, tisk a rušení konstrukcí. Protože toto poskytuje appletu přístup k našemu pevnému disku a tiskárně, jsou používány signed applets a každý uživatel našeho appletu je požádán, aby potvrdil, že appletu důvěřuje.
 • Zobrazit panel nástrojů: Panel nástrojů se zobrazí v interaktivním appletu a umožní použít geometrické nástroje.
 • Zobrazit nápovědu k panelu nástrojů: V kombinaci s panelem nástrojů můžeme také zobrazit nápovědu k panelu nástrojů v interaktivním appletu. Chceme-li poskytnout geometrické nástroje, uživatelé našich pracovních listů se mohou podívat na nápovědu k panelu nástrojů, aby zjistili, jak s různými nástroji mohou sami zacházet.
 • Zobrazit vstupní pole: Vstupní pole, které se zobrazí ve spodní části interaktivního appletu, umožňuje použít a prozkoumat algebraické vstupy a příkazy.
 • Povolit škálování: Pokud je tato možnost zaškrtnuta, applet se pokusí změnit rozměry konstrukce podle přiblížení.
 • Šířka a výška interaktivního appletu: Můžeme měnit šířku a výšku interaktivního appletu.
Poznámka: Pokud zmenšíme applet, uživatelům se nemusí zobrazit důležité části dynamického pracovního listu.
Note Tip: Pokud zahrneme menu lišty, panel nástrojů nebo vstupní pole, můžeme chtít přizpůsobit výšku interaktivního appletu.


Soubory:

 • Obsahuje *.jar soubory: Vytvoří nejen soubor html, ale také *.jar soubor.
Poznámka: Pokud chceme, aby byl náš applet dostupný i bez připojení k http://geogebra.org, musíme tuto možnost použít.
 • Odstranění řádků: odstraní zalomení řádků z výsledného kódu. To je potřeba např. když vkládáme applet do WordPress, ale výsledný kód je pak méně vhodný pro editaci.
 • File-Dropdown: Můžeme vybrat, zda exportovaný soubor je html, MediaWiki, GoogleGadget nebo Moodle.
 • Jediný soubor: Dynamická webová stránka bude vytvořena jako jediný soubor.
 • Jediný soubor (Záložky): Abychom mohli provádět různé úlohy pomocí záložek, můžeme ve vyhledávači zobrazit více než jeden pracovní list.
 • Propojené soubory: Vytvoří propojené pracovní listy a poskytne tlačítka Další a Zpět, abychom mohli pracovat na více než jednom úkolu.
Note Tip: Chceme-li vytvořit několik interaktivních appletů, je nutné vytvořit více než jednu konstrukci použitím Soubor - Nové okno nebo Ctrl + N.


Note Tip: Množství dat potřebných k načtení appletu je značně sníženo
(400kB namísto 1300kB pokud používáme geogebra.org jako codebase) pokud jsou splněny následující podmínky:
 • používá se pouze jeden grafický pohled (nikoliv Tabulka, Algebraický pohled atd)
 • není zde menu lišty, vložená lišta atd
 • máme zapnuto používání vyhledávače pro skriptování Java
 • nepoužíváme příkazy, ke kterým potřebujeme CAS, např. f'(x), Integrál, Tečna, Rozšířit

http://www.geogebra.org/trac/browser/trunk/geogebra/geogebra/kernel/cas

 • nepoužíváme žádný z těchto příkazů:
http://www.geogebra.org/trac/browser/trunk/geogebra/geogebra/kernel/discrete
© 2022 International GeoGebra Institute