Příkaz InverzniNormalni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniNormalni( <Střední hodnota>, <Směrodatná odchylka>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci Normálního rozdělení pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je normálně rozdělená náhodná veličina. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. Normální rozdělení je jednoznačně určeno střední hodnotou (Průměr) a Směrodatnou odchylkou.
Poznámka: Anglická verze: InverseNormal
© 2021 International GeoGebra Institute