Vstupní pole

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Vstupní pole je standardně ukotveno ve spodní části okna GeoGebry. Lze ho zobrazit nebo skrýt pomocí nabídky Zobrazit.

Vstupní pole umožňuje vytvářet a upravovat matematické objekty

Poznámka: Po zadání algebraického vstupu do vstupního pole vždy stiskněte Enter.
Poznámka: Stisk klávesy Enter vždy přepíná aktivitu mezi Vstupním polem a Grafickým pohledem. To umožňuje vkládat výrazy a příkazy do vstupního pole, aniž by bylo nutno ho předem vybrat myší.
Příklad: Zadání A=(1,1) vytvoří volný bod A se souřadnicemi (1,1). Zadání A=Stred[(2,0),(4,0)] změní definici bodu A, ten se stane závislým bodem.


Zobrazení historie Vstupního pole

Po umístění kurzoru do vstupního pole lze využít kurzorových šipek nahoru a dolů k procházení dříve zadaných vstupů.


Vložení názvu, hodnoty nebo definice objektu do vstupního pole

 • Vložení názvu objektu: Zvolte nástroj Tool Move.gif Ukazovátko a vyberte objekt, jehož název chcete vložit do vstupního pole. Poté stiskněte klávesu F5.
Poznámka: Název objektu je připojen k jakémukoliv výrazu, který byl do vstupního pole zadán před stiskem klávesy F5.
 • Vložení hodnoty objektu: Hodnotu objektu (např. (3,1), 3x-5y=12) do vstupního pole lze zadat dvěma způsoby.
  • Pravým tlačítkem myši (Mac OS: Ctrl-click) kliněte na objekt a z rozbalovací nabídky vyberte Copy to Input Bar.png Kopírovat do příkazového řádku.
  • Zvolte nástroj Tool Move.gif Ukazovátko a vyberte objekt, jehož hodnotu chcete vložit do vstupního pole. Poté stiskněte klávesu F4.
Poznámka: Hodnota objektu je připojena k jakémukoliv výrazu, který byl do vstupního pole zadán před stiskem klávesy F4.
 • Vložení definice objektu: Definici objektu (např. A=(4,2), k=Kruznice[A,B]) lze do vstupního pole vložit dvěma způsoby.
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte levým tlačítkem myši na objekt, jehož definici chcete vložit do vstupního pole. Tím se vymaže jakýkoliv dříve zadaný obsah vstupního pole a vloží se do něj definice vybraného objektu.
  • Zvolte nástroj Tool Move.gif Ukazovátko a vyberte objekt, jehož definici chcete vložit do vstupního pole. Poté stiskněte klávesu F3.
Poznámka: Definice objektu nahradí jakýkoliv výraz, který byl do vstupního pole zadán před stiskem klávesy F3.
© 2022 International GeoGebra Institute