Příkaz CountIf

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
CountIf [ <Podmínka>, <Seznam> ]

Vypočítá počet prvků ze seznamu, které splňují danou podmínku.

Příklad:
  • CountIf[x < 3, {1, 2, 3, 4, 5}] dostaneme počet 2.
  • CountIf[x < 3, A1:A10], kde A1:A10 je rozsah buněk v tabulce, vypočítá počet buněk, jejichž hodnota je menší než 3.
Poznámka: Pro seznam čísel můžeme zvolit libovolnou podmínku. Pro seznam objektů je možné využít pouze podmínku ve x==constant nebo x!=constant.
© 2022 International GeoGebra Institute