Příkaz Kolmice

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Kolmice( <Bod>, <Přímka> )
Vytvoří přímku, která prochází daným bodem a je kolmá k dané přímce.
Kolmice( <Bod>, <Úsečka> )
Vytvoří přímku, která prochází daným bodem a je kolmá k přímce na níž leží daná úsečka.
Kolmice( <Bod>, <Vektor> )
Vytvoří přímku, která prochází daným bodem a jejíž směrový vektor je kolmý k danému vektoru.
Poznámka: Viz také nástroj Kolmice Tool Perpendicular Line.gif.

PerpendicularLine Command

© 2023 International GeoGebra Institute