Příkaz NormalovyVektor

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NormalovyVektor( <Primka> )
Souřadnicemi určí a v grafu zobrazí normálový vektor zadané přímky.
Poznámka: Normálový vektor přímky ax + by = c je vektor (a, b).
NormalovyVektor( <Číslo> )
Souřadnicemi určí a v grafu zobrazí vektor kolmý na zadanou úsečku a mající stejnou délku (Číslo), jako tato úsečka.
NormalovyVektor( <Vektor> )
Souřadnicemi určí a v grafu zobrazí vektor kolmý na vektor zadaný.
Poznámka: Souřadnice vektoru kolmého na vektor (a, b) jsou (-b, a).

CAS pohled

NormalovyVektor( <Vektor> )
Určí vektor kolmý na vektor zadaný.
Příklad:
  • NormalovyVektor[(3, 2)] vytvoří vektor {-2, 3}.
  • NormalovyVektor[(a, b)] vytvoří vektor {-b, a}.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute