Příkaz PrumerVeSmeru

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
PrumerVeSmeru( <Vektor>, <Kuželosečka> )
Vytvoří průměr dané kuželosečky sdružený k průměru této kuželosečky, který je rovnoběžný se zadaným vektorem.
PrumerVeSmeru( <Primka>, <Kuželosečka> )
Vytvoří průměr dané kuželosečky sdružený k průměru této kuželosečky, který je rovnoběžný se zadanou přímkou.
© 2022 International GeoGebra Institute