Příkaz NormalniKvantilovyDiagram

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NormalniKvantilovyDiagram( <Seznam nezpracovaných dat> )
Pro zadaná data vytvoří normální kvantilový graf a doplní jej úsečkou, která demonstruje ideální průběh grafu pro data odpovídající přesně normálnímu rozdělení; x-ové souřadnice bodů grafu jsou hodnoty zadaných dat a y-ové souřadnice jsou hodnoty kvantilové funkce pro výběr z normálního rozdělení.
© 2022 International GeoGebra Institute