Volné, závislé a pomocné objekty

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


V GeoGebře existují dva typy objektů: volné a závislé. Některé z nich mohou být definovány jako pomocné objekty.

Volné objekty
jsou objekty, jejichž poloha nebo hodnota nezávisí na jiném objektu. Volné objekty jsou vytvořeny pomocí vstupního pole nebo např. pomocí Tool New Point.gif Nového bodu. Jestliže objekt není upevněn, můžeme ho posouvat.
Závislé objekty
jsou objekty, které závisejí na jiných objektech. Závislé objekty jsou vytvořené pomocí nástrojů a příkazů.
Pomocné objekty
jsou buď objekty, které jsou uživatelem definovány jako pomocné, nebo objekty které jsou vytvořené pomocí speciálních nástrojů, např. Tool Regular Polygon.gif Pravidelný mnohoúhelník. Buňky v tabulce jsou také považovány za pomocné a mají své samostatné místo v Algebraickém okně.
© 2022 International GeoGebra Institute