Příkaz Oblouk

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Oblouk( <Kružnice>, <Bod>, <Bod> )
Zobrazí kruhový oblouk zadané kružnice mezi dvěma body danými souřadnicemi.
Oblouk( <Ellipsa>, <Bod>, <Bod> )
Zobrazí eliptický oblouk zadané elipsy mezi dvěma body danými souřadnicemi.
Oblouk( <Kružnice>, <Hodnota parametru>, <Hodnota parametru> )
Zobrazí kruhový oblouk zadané kružnice, jehož krajní body mají dané hodnoty parametru.
Oblouk( <Ellipsa>, <Hodnota parametru>, <Hodnota parametru> )
Zobrazí eliptický oblouk zadané elipsy, jehož krajní body mají dané hodnoty parametru.
Poznámka: Parametrická vyjádření, která se využívají, jsou:
  • Kružnice: (r cos(t), r sin(t)), kde r je poloměr kružnice.
  • Elipsa: (a cos(t), b sin(t)), kde a a b jsou délky hlavní a vedlejší poloosy elipsy.
© 2022 International GeoGebra Institute