Příkaz Zip

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Zip( <Výraz>, <Proměnná1>, <Seznam1>, <Proměnná2>, <Seznam2>, ...)
Vytvoří seznam objektů, které vzniknou nahrazením Proměnných ve Výrazu za prvky příslušného Seznamu. Délka výsledného seznamu je minimum z délek vstupních seznamů.
Příklad: Nechť jsou P, Q, R, S body. Výstupem příkazu Zip[StredSoumernosti[A,B], A, {P,Q}, B, {R,S}] je seznam obsahující středy úseček PR a QS.
Příklad: Nechť je seznam1={a^2,a^4, a^6} seznam polynomů. Výstupem příkazu Zip[Stupen[a], a, seznam1] je seznam{2,4,6}.
Poznámka: V každém seznamu musí být jednotlivé prvky stejného typu.

Příkaz Zip[] může pracovat pouze s jedním seznamem. V tom případě se jedná o jednodušší alternativu příkazu Posloupnost[], pokud chceme seznam pouze jednoduše projít. Např. Zip[a^2, a, SeznamCisel] je mnohem kratší než Posloupnost[Prvek[SeznamCisel,a]^2, a, 1, Delka[SeznamCisel]] (přestože v tomto případě je ještě jednodušší SeznamCisel^2).

Note Tip: Zip[] je obdoba postupu známého v jiných programovacích jazycích jako "map".
© 2023 International GeoGebra Institute