Kontextové menu

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Kontextové menu je rychlý způsob, kterým můžeme změnit chování nebo pokročilé vlastnosti objektů. Kliknutí pravým tlačítkem myši (Mac OS: Ctrl-kliknutí) na objekt otevře kontextové menu objektu. Umožňuje nám měnit například algebraické vyjádření objektu (např. polární nebo Kartézské souřadnice, implicitní nebo expicitní rovnici) a přímý přístup k vlastnostem jako Rename.png Přejmenovat, Tool Delete.gif Smazat, Trace On.gif Stopa zapnuta, Animace zapnuta, nebo Copy to Input Bar.png Kopírovat do příkazového řádku.

Poznámka: Pokud otevřeme kontextové menu bodu na Nákresně, je nám nabídnuta možnost Tool Record to Spreadsheet.gif Trace to Spreadsheet (pouze v případě, že je Spreadsheet View aktivní). Pokud tuto možnost vybereme, umožní nám zaznamenat souřadnice bodu v Tabulce, když bodem pohybujeme.
Poznámka: Vybereme-li Menu Properties.png Vlastnosti… v Kontextovém menu, otevře se Properties Dialog, kde můžeme měnit vlastnosti všech objektů.
© 2021 International GeoGebra Institute