Kuželosečky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Kuželosečku můžeme zadat jako rovnici druhého stupně v x a y. Předtím definované proměnné (např. čísla, body. vektory) mohou být v rovnici kuželosečky použity.

Poznámka: Název kuželosečky můžeme zadat na začátku vstupu. Po názvu musí následovat dvojtečka.

Příklady

Kuželosečka Vložit
Elipsa el el: 9 x^2 + 16 y^2 = 144
Hyperbola hyp hyp: 9 x^2 – 16 y^2 = 144
Parabola par par: y^2 = 4 x
Kružnice k1 k1: x^2 + y^2 = 25
Kružnice k2 k2: (x – 5)^2 + (y + 2)^2 = 25
Poznámka: Pokud předem definujeme dva parametry a = 4 and b = 3, můžeme zadat například elipsu jako el: b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2.
© 2022 International GeoGebra Institute