Příkaz FRozdeleni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
FRozdeleni( <Stupeň volnosti čitatele n>, <Stupeň volnosti jmenovatele d>, x )
Vytvoří hustotu pravděpodobnosti F-rozdělení s parametry n, d. (F-distribution)
FRozdeleni(<Stupeň volnosti čitatele n>, <Stupeň volnosti jmenovatele d>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Pokud je Kumulativní hodnota true, vytvoří distribuční funkci F-rozdělení, v opačném případě (false) je výsledkem hustota pravděpodobnosti.
FRozdeleni( <Stupeň volnosti čitatele n>, <Stupeň volnosti jmenovatele d>, <Hodnota proměnné x> )
Vrátí hodnotu distribuční funkce F-rozdělení s parametry n, d (F-distribution) pro hodnotu x.
Poznámka: Hodnota distribuční funkce je pravděpodobnost, že je náhodná veličina X menší než daná hodnota x, tj. P(X≤x), kde X je náhodná veličina s F-rozdělením s parametry n,d.


CAS syntaxe

V okně CAS pohled je možné použít jen příkaz

FRozdeleni( <Stupeň volnosti čitatele n>, <Stupeň volnosti jmenovatele d>, <Hodnota proměnné x> )
Vrátí hodnotu distribuční funkce F-rozdělení s parametry n, d (F-distribution) pro hodnotu x.
© 2022 International GeoGebra Institute