Příkaz Obal

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Obal( <Seznam bodů>, <Procento p> )
Vytvoří zobecněný obal (convex hull) dané množiny bodů. Definice a konstrukce zobecněné obálky množiny bodů je popsána v Efficient generation of simple polygons for characterizing the shape of a set of points in the plane. Pro p=1, je výsledkem konvexní obal množiny bodů (Příkaz_KonvexniObal). Hodnota procenta p z intervalu [0,1] určuje obsah výsledné obálky. Obvykle platí, že pro menší p je menší i obsah obálky, ale pro p=0 nemusí být nutně výsledkem obraz s minimálním obsahem.

Výsledný objekt je množina bodů dané vlastnosti, tedy je to pomocný objekt.

Poznámka: Hodnoty p větší než 1 dávají výsledek identický s p=1, se zápornými čísly je zacházeno jako s p=0.
Poznámka: Anglická verze příkazu: Hull command
© 2022 International GeoGebra Institute