Příkaz CVyresit

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

CVyresit( <Rovnice> )
Vyřeší zadanou rovnici pro hlavní proměnnou a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.
Příklad:
CVyresit[x^2 = -1] dostaneme {x = ί, x = -ί}, komplexní řešení x2 = -1.
CVyresit( <Rovnice>, <Proměnná> )

Vyřeší zadanou rovnici pro danou neznámou a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.

Příklad:
CVyresit[a^2 = -1, a] dostaneme {a = ί, a = -ί}, komplexní řešení a2 = -1.
CVyresit( <Seznam rovnic>, <Seznam proměnných> )
Vyřeší soustavu rovnic pro zadané neznámé a dostaneme seznam řešení, což umožňuje komplexní řešení.
Příklad:
CVyresit[{y^2 = x - 1, x = 2 * y - 1}, {x, y}] dostaneme {{x = 1 + 2 ί, y = 1 + ί}, {x = 1 - 2 ί, y = 1 - ί}}, komplexní řešení y2 = x a x = 2 * y - 1.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute