Nástroj Osa úsečky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Kliknutím na úsečku u nebo na její krajní body A, B (v tomto případě nemusí být příslušná úsečka nakreslena) dostaneme osu této úsečky (viz také příkaz OsaUsecky).
Poznámka: Směr osy odpovídá normálovému vektoru (viz také příkaz NormalovyVektor ).
© 2022 International GeoGebra Institute