Nástroj Úhel

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
S tímto nástrojem můžete vytvořit úhel několika různými způsoby (podívejte se také na příkaz Úhel):
  • Klikněte na tři body pro vytvoření úhlu mezi těmito body. Druhý vybraný bod je vrcholem úhlu.
  • Klikněte na dvě úsečky pro vytvoření úhlu mezi nimi.
  • Klikněte na dvě přímky pro vytvoření úhlu mezi nimi.
  • Klikněte na dva vektory pro vytvoření úhlu mezi nimi.
  • Klikněte na mnohoúhelník pro vytvoření všech úhlů tohoto mnohoúhelníku.
Poznámka: Pokud byly vrcholy mnohoúhelníku vytvořeny proti směru hodinových ručiček, nástroj "Úhel" vytvoří vnitřní úhly tohoto mnohoúhelníku.
Poznámka: Úhly jsou vytvářeny proti směru hodinových ručiček. Proto je u nástroje "Úhel" důležité v jakém pořadí jsou objekty vybírány. Jestliže chcete omezit maximální velikost úhlu na 180°, odškrtněte "Povolit nekonvexní úhel" na záložce "Základní" v dialogu Vlastnosti.
© 2022 International GeoGebra Institute