Příkaz Stejnolehlost

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Stejnolehlost( <Objekt>, <Koeficient stejnolehlosti> )
Zobrazí objekt ve stejnolehlosti se zadaným koeficientem a se středem v počátku.
Stejnolehlost( <Objekt>, <Koeficient stejnolehlosti>, <Střed Stejnolehlosti> )
Zobrazí objekt ve stejnolehlosti se zadaným koeficientem a se středem v zadaném bodě.
Poznámka: Při zobrazování mnohoúhelníků vytvoří GeoGebra také obrazy vrcholů a stran.
Poznámka: Viz také nástroj Tool Dilate from Point.gif Stejnolehlost.
© 2022 International GeoGebra Institute