Příkaz Maximalizovat

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Maximalizovat( <Závislé číslo a>, <Volné číslo b> )
Vypočítá volné číslo b, které je maximální hodnotou závislého čísla a. Volné číslo musí být posuvník a interval posuvníku je pak použit jako interval k hledání maxima. Pokud je výpočet komplikovaný, příkaz může selhat, nebo přerušit činnost, aby předešel využívání příliš velké části procesorového výkonu.
Poznámka: Viz také příkaz Minimalizovat.


Poznámka: Anglická verze: Maximize
© 2022 International GeoGebra Institute