Příkaz Tecna

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Tecna( <Bod>, <Kuželosečka> )
Vytvoří (všechny) tečny z daného bodu k dané kuželosečce.
Tecna( <Primka>, <Kuželosečka> )
Vytvoří (všechny) tečny ke kuželosečce, které jsou rovnoběžné s danou přímkou.
Tecna( <Úsečka>, <Kuželosečka> )

Vytvoří (všechny) tečny ke kuželosečce, které jsou rovnoběžné s danou úsečkou.

Tecna( <Číslo a>, <Funkce> )
Vytvoří tečnu k funkci v bodě x = a.
Tecna( <Bod A>, <Funkce> )
Vytvoří tečnu k funkci v bodě x = x(A).
Tecna( <Bod>, <Křivka> )
Vytvoří tečnu ke křivce v daném bodě.
Tecna( <Kruznice>, <Kruznice> )
Vytvoří společnou tečnu ke dvěma družnicím (až do počtu 4).
Poznámka: Viz též nástroj Tool Tangents.gif Tečna.
Poznámka: Anglická verze: Tangent
© 2022 International GeoGebra Institute