Příkaz VektorovySoucin

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

VektorovySoucin( <Vektor u>, <Vektor v> )
Vypočítá vektorový součin vektorů "u" a "v".
Příklad:
VektorovySoucin[{1, 3, 2}, {0, 3, -2}] dává {-12, 2, 3}.
Jestliže zadaný vektor obsahuje neznámé proměnné, výsledkem je vzorec pro vektorový součin.
Příklad:
VektorovySoucin[{a, b, c}, {d, e, f}] dává {b f - c e, -a f + c d, a e - b d}.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute