Příkaz Substituce

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

Substituce( <Výraz>, <Staré>, <Nové> )
Ve výrazu dosadí nové místo starého .
Příklad: Výsledkem příkazu
Substitute[(3 m - 3)^2 - (m + 3)^2, m, a] je 8 a2 - 24 a.
Substituce( <Výraz>, <Seznam> )
Ve výrazu nahradí každou proměnnou ze seznamu zadanou proměnnou nebo číslem.
Příklad:
Výsledkem příkazu Substituce[2x + 3y - z, {x=a, y=2, z=b}] je 2a - b + 6.
Poznámka: Anglická verze: Substitute Command
© 2022 International GeoGebra Institute