Příkaz JednotkovyNormVektor

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


JednotkovyNormVektor( < Přímka> )
Jednotkový normální vektor dané přímky, tedy vektor kolmý na směr přímky, jehož velikost je 1.
Příklad:
Výsledkem JednotkovyNormVektor[3x + 4y = 5] je vektor \begin{pmatrix}0.6\\0.8\end{pmatrix}.
JednotkovyNormVektor( <Úsečka> )
Jednotkový vektor kolmý na směr úsečky. Vektor je zobrazen jako vázaný v koncovém bodě úsečky.
JednotkovyNormVektor( <Vektor> )
Normování vektoru. Výsledkem je vektor stejného směru velikosti 1.
Příklad:
Nechť v=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}. Výsledkem JednotkovyNormVektor[v] je \begin{pmatrix}-0.8\\0.6\end{pmatrix}.

CAS pohled

JednotkovyNormVektor( <Vektor> )
Normování vektoru. Výsledkem je vektor stejného směru velikosti 1.
Příklad:
JednotkovyNormVektor[(a, b)] dává (\frac{-b}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}, \frac{a}{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}).

en:Manual:UnitPerpendicularVector Command

© 2022 International GeoGebra Institute