Příkaz NVyresit

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Tento příkaz je dostupný pouze v CAS pohledu..

NVyresit( <Rovnice> )
Určí numerické řešení dané rovnice s neznámou x.
Příklad:
NVyresit[cos(x) = x] vypočítá {x = 0.7390851332151606}.
NVyresit( <Rovnice>, <Proměnná> )
Určí numerické řešení dané rovnice se zadanou neznámou proměnnou.
Příklad:
NVyresit[a^4 + 34a^3 - 34, a] vypočítá {a = 0.9904738886662206}.
Poznámka: Volitelně lze zadat počáteční bod intervalu pro hledání řešení, např. a=3.
NVyresit( <Seznam rovnic>, <Seznam proměnných> )
Určí numericky řešení dané soustavy rovnic s danými neznámými.
Příklad:
NVyresit[{π / x = cos(x - 2y), 2 y - π = sin(x)}, {x=3, y=1.5}] vypočítá {x = 3.141592651686591, y = 1.570796327746508}.
Poznámka: Volitelně lze zadat počáteční body intervalů pro hledání řešení, např.{x=3, y=1.5}.
Poznámka:
© 2022 International GeoGebra Institute