Dialog tvorby nástroje

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání


Nejprve vytvoříme konstrukci, kterou by měl náš nástroj být později schopen vytvořit. Pro otevření dialogového okna klikneme na Menu Create Tool.png Vytvořit nový nástroj na Nástrojové liště. Pro vytvoření našeho vlastního nástroje vyplníme tři záložky Výstupní objekty, Vstupní objekty a Název a ikona.

{{example|Vytvořte nástroj Čtverec, který vytvoří čtverec kdykoliv klikneme na dva existující body nebo na dvě prázdná místa na Nákresně.

  • Vytvoříme čtverec tak, že začneme se dvěma body A a B. Vytvoříme zbývající vrcholy a spojíme je pomocí nástroje Tool Polygon.gif Mnohoúhelník, abychom dostali čtverec mnohoúhelník1.
  • Na nástrojové liště vybereme v nástroj Menu Create Tool.png Vytvořit nový nástroj.
  • Určíme Výstupní objekty: Klikneme na čtverec nebo ho vybereme z rozbalovacího menu. Jako výstupní objekty určíme také strany čtverce.
  • Určíme Vstupní objekty: GeoGebra automaticky určí Vstupní objekty za nás (v tomto případě: body A a B). Využitím rozbalovacího menu nebo kliknutím na objekty v konstrukci můžeme modifikovat, kterými vstupními objekty bude čtverec zadefinován.
  • Zadáme název nástroje a název příkazu pro náš nový nástroj.
Poznámka: Název nástroje se objeví v Toolbar GeoGebry. Příkaz se bude nacházet v Input Bar GeoGebry.
  • Můžeme také zadat text, který se bude zobrazovat v Toolbar Help.
  • Jako ikonu, která se bude zobrazovat na Nástrojové liště můžeme vybrat obrázek z našeho počítače. GeoGebra automaticky změní velikost našeho obrázku tak, aby se vešel na tlačítko na Nástrojovou lištu.
Poznámka: Výstupy nástroje nelze pohybovat, a to ani tehdy, když jsou definované jako Point[<Cesta>]. V případě, že potřebujeme výstup, kterým lze pohybovat, můžeme definovat seznam příkazů a používat je pomocí Execute Command.
© 2021 International GeoGebra Institute