Příkaz Kovariance

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Kovariance( <Seznam čísel>, <Seznam čísel> )
Vypočítá kovarianci mezi prvky daných seznamů.
Kovariance( <Seznam bodů> )
Vypočítá kovarianci x-ových a y-ových souřadnic daných bodů.

CAS pohled

Kovariance( <Seznam čísel>, <Seznam čísel> )
Vypočítá kovarianci mezi prvky daných seznamů.
Příklad:
Kovariance[{1, 2, 3}, {1, 3, 7}] dává 2, což je kovariance mezi {1, 2, 3} a {1, 3, 7}.
Kovariance( <Seznam bodů> )
Vypočítá kovarianci x-ových a y-ových souřadnic daných bodů.
Příklad:
Kovariance[{(1, 1), (2, 3), (3, 7)}] yields 2, což je kovariance mezi x-ovými souřadnicemi {1, 2, 3} a y-ovymi souřadnicemi {1, 3, 7}.


Poznámka: Covariance Command
© 2022 International GeoGebra Institute