Příkaz InverzniGama

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniGama( <Alfa>, <Beta>, <Pravděpodobnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci gama rozdělení (Gamma distribution) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s gama rozdělením s parametry Alfa a Beta. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1].
Poznámka: Originální anglická verze manuálu: InverseGamma
© 2022 International GeoGebra Institute