Příkaz Mnohouhelnik

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Mnohouhelnik( <Bod A>, ..., <Bod N> )
Vytvoří mnohoúhelník s vrcholy A...N.
Mnohouhelnik( <Bod A>, <Bod B>, <Počet vrcholů n> )
Vytvoří pravidelný n-úhelník s jednou stranou AB.
Poznámka: Vytvořený pravidelný mnohoúhelník má kladně orientované vrcholy (proti směru otáčení hodinových ručiček).
Mnohouhelnik( <Seznam bodů> )
Vytvoří mnohoúhelník, jehož vrcholy jsou body z daného seznamu.
Poznámka: Viz také nástroje Tool Polygon.gif Mnohoúhelník a Tool Regular Polygon.gif Pravidelný mnohoúhelník.


Poznámka: Anglická verze: Polygon Command
© 2022 International GeoGebra Institute