Příkaz Poisson

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Poisson( <Průměr λ> )
Zobrazí sloupcový graf Poissonova rozdělení se střední hodnotou λ . Parametr λ je názýván též intenzitou událostí. Jeho bodovým odhadem je průměrný počet událostí za časovou jednotku.
Poisson( <Průměr λ>, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Je-li volitelný parametr pro kumulativní hodnoty true, je zobrazen sloupcový graf distribuční funkce Poissonova rozdělení se střední hodnotou λ .
Je-li volitelný parametr pro kumulativní hodnoty false, je zobrazen sloupcový graf pravděpodobnostního rozdělení - viz. předchozí odstavec.
Poisson( <Průměr λ>, <Hodnota proměnné v>, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Nechť X je náhodná veličina s Poissonovým rozdělením.
P( X = v) pro Kumulativní = false.
P( X ≤ v) pro Kumulativní = true.
Poznámka: Související odkaz: Příkaz InverzniPoisson

CAS pohled

Poisson( <Průměr λ>, x, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Nechť X je náhodná veličina s Poissonovým rozdělením.
P( X = x) pro Kumulativní = false.
P( X ≤ x) pro Kumulativní = true.
Poznámka: Anglická verze: Poisson
© 2022 International GeoGebra Institute