Příkaz NaplnitBunky

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
NaplnitBunky( <Rozsah buňky>, <Objekt> )
Zkopíruje hodnotu (výraz, rovnici, atd.) do zvolených buněk v tabulce.
Poznámka: Parametr Rozsah buňky musí být zadán ve tvaru Počátek : Konec, např. B2:D5.
Poznámka: Parametr Objekt může být jakýkoliv geometrický útvar nebo hodnota, např. 3, NahodneMezi[0,10], nebo Kruznice[A,B].
NaplnitBunky( <Buňka>, <Seznam> )
Prvky seznamu vloží do tabulky napravo od zadané buňky, např. NaplnitBunky[A1,{1,2,3,4,5}].
NaplnitBunky( <Buňka>, <Matice> )
Prvky Matice vepíše do tabulky. Buňka označuje pozici prvku v prvním řádku a prvním sloupci.
Příklad: PříkazNaplnitBunky[A1,{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}}] vloží do buněk A1:C3 čísla 1,2,3 do prvního řádku, čísla 4,5,6 do druhého řádku a do třetího řádku prvky posledního seznamu 7,8,9.
© 2022 International GeoGebra Institute