Příkaz HyperGeometricke

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
HyperGeometricke( <Velikost populace N>, <Počet úspěchů M>, <Velikost vzorku n> )
Zobrazí sloupcový graf hypergeometrického rozdělení.
Poznámka: Mějme konečný soubor N jednotek, z nichž M má sledovanou vlastnost (úspěch). Z tohoto souboru vybereme náhodně najednou nebo postupně (bez vracení) n jednotek. Náhodná veličina, představující počet vybraných jednotek se sledovanou vlastností (úspěchů) má hypergeometrické rozdělení.
HyperGeometricke( <Velikost populace N>, <Počet úspěchů M>, <Velikost vzorku n>, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Pokud je volitelný parametr Kumulativní = true, zobrazí distribuční funkci, tj pravděpodobnost, že je počet úspěchů nejvýše rovný hodnotě proměnné. Pokud tento parametr vynecháme, je automaticky dosazeno "kumulativní"= false, viz. předchozí odstavec.
HyperGeometricke( <Velikost populace N>, <Počet úspěchů M>, <Velikost vzorku n>, <Hodnota proměnné v>, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Nechť X je Hypergeometricky rozdělená náhodná veličina. Pak příkaz vypočítá:
P( X = v) pokud je Kumulativní = false.
P( X ≤ v) pokud je Kumulativní = true.
První tři parametry mají stejný význam jako v předchozích zápisech.


CAS pohled

V prostředí CAS je dostupný jen příkaz tvaru:
HyperGeometricke( <Velikost populace N>, <Počet úspěchů M>, <Velikost vzorku n>, <Hodnota proměnné v>, <Kumulativní (logická hodnota)> )
Nechť X je Hypergeometricky rozdělená náhodná veličina. Pak příkaz vypočítá:
P( X = v) pokud je Kumulativní = false.
P( X ≤ v) pokud je Kumulativní = true.
První tři parametry mají stejný význam jako v předchozích zápisech.
© 2023 International GeoGebra Institute