Příkaz Posun

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Posun( [[Geometrické_objekty|<Objekt>)], <Vektor> ]
Sestrojí posunutí zadaného geometrického objektu o zadaný vektor.
Poznámka: Při posunutí mnohoúhelníku vzniknou nové body a úsečky, kterými jsou posunuté vrcholy a strany.
Posun( <Vektor>, <Počáteční bod> )
Sestrojí nový vektor, který má daný počáteční bod a je posunutím zadaného vektoru.
Poznámka: Viz též Tool Translate Object by Vector.gif Nástroj_Posunutí.
© 2021 International GeoGebra Institute