Příkaz Zjednodusit

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
Zjednodusit( <Funkce> )
Pokud je to možné, zjednoduší předpis dané funkce.
Příklad:
  • Zjednodusit[x+x+x] dává výsledek f(x)=3x.
  • Pokud je definována funkce g(x)=3x² - 2*x*x, potom Zjednodusit[g] dává výsledek h(x)=x².
Zjednodusit( <Text> )
Pokusí se zjednodušit zadaný text např. odstraněním opakovaných záporů.
Příklad:
Pokud je dáno a=b=c=-1, je výsledkem příkazu Zjednodusit["f(x) = " + a + "x² + " + b + "x + " + c] textový objekt f(x)=-x^2 - x - 1.
Poznámka: Příkaz LaTeX je jednodušší a většinou poskytuje lepší výsledky.

CAS pohled

Zjednodusit( <Funkce> )
Pokud je to možné zjednoduší výrazy v definici dané funkce. V těchto výrazech mohou být užity i nedefinované proměnné.
Příklad:
Zjednodusit[3 * x + 4 * x + a * x] vrací x * (a + 7).Poznámka: Originální anglická verze manuálu: Simplify Command.
© 2022 International GeoGebra Institute