Příkazy

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání

Pomocí příkazů lze vytvářet nové a upravovat existující objekty.

Poznámka: Výsledek příkazu může být pojmenován vložením požadovaného názvu a rovnítka (=) před samotný příkaz. V následujícím příkladu je nově vytvořený bod pojmenován S.
Příklad: Průsečík dvou přímek g a h lze získat pomocí příkazu S = Prusecik[g, h] (viz Příkaz_Prusecik).
Poznámka: Ve jménech objektů lze také využívat indexů: A1 lze vložit zápisem A_1, SAB lze vytvořit zápisem S_{AB}. Uvedené zápisy jsou součástí syntaxe LaTeXu.


Poznámka: Anglická verze: Commands.
© 2020 International GeoGebra Institute