Příkaz InverzniFRozdeleni

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniFRozdeleni( <Stupeň volnosti čitatele>, <Stupeň volnosti jmenovatele>, <Pravděpodopnost p> )
Určí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci Fisherova rozdělení (F_distribution) pro pravděpodobnost p, tedy vypočítá p.100% kvantil. Jinými slovy, výsledkem je takové t pro něž P(X≤t)=p, kde X je náhodná veličina s F rozdělením. Pravděpodobnost p musí být z intervalu [0,1]. F rozdělení je jednoznačně určeno dvěma stupni volnosti.
Poznámka: Fisherovo-Snedecorovo F- rozdělení F(n,m) má například náhodná veličina (X/n)/(Y/m), když X a Y jsou nezávislé náhodné veličiny s chi-kvadrátem rozdělení o stupních volnosti n a m.
Poznámka: Anglická verze: InverseFDistribution
© 2024 International GeoGebra Institute