Příkaz InverzniPoisson

Z GeoGebra Manual
Přejít na: navigace, hledání
InverzniPoisson( <Průměr λ>, <Pravděpodobnost p> )
Určí nejmenší přirozené číslo n, pro něž je P(X≤n) ≥ p, kde X je náhodná veličina s Poissonovým rozdělením se střední hodnotou λ .
Poznámka: Související odkaz: Příkaz Poisson
Poznámka: Anglická verze: InversePoisson
© 2022 International GeoGebra Institute